Obieg Dokumentów

Todis DocFlow

Todis Consulting - DocFlow - opis funkcjonalności

Todis DocFlow to autorskie, zintegrowane z systemem iScala oprogramowanie do zarządzania elektronicznym obiegiem faktur w obrębie przedsiębiorstwa. Pozwala zautomatyzować rejestrację dokumentów i wyeliminować konieczność ponownego wprowadzania istniejących już danych.

Aplikacja DocFlow pozwala obniżyć koszty przedsiębiorstwa poprzez:

 • Redukcję błędów pracowników.
 • Usprawnienie kontroli wydatków i podniesienie jakości dekretacji.
 • Redukcję ilości czasu poświęcanego na obsługę faktur zakupowych.
 • Usprawnienie rejestracji dokumentów oraz ich obiegu wewnątrz firmy - są one przekazywane do weryfikacji, akceptacji oraz dekretacji w formie elektronicznej, a ich fizyczny ruch jest całkowicie wyeliminowany.
 • Ułatwienie kontroli oraz odnajdowania/wyszukiwania „zagubionych” dokumentów, określenie osób u których „utknęły" dokumenty.
 • Przypisanie jednoznacznej odpowiedzialności za prawidłowy obieg faktury oraz przejrzystość procesu akceptacji i dekretacji.

Podstawowe Założenia

 • Dostęp do programu przez przeglądarkę Internetową.
 • Możliwość elektronicznej archiwizacji wszystkich dokumentów.
 • Wielostopniowa elektroniczna akceptacja dokumentów.
 • DocFlow zintegrowany jest z systemem iScala: odczytuje z systemu dane słownikowe (dostawcy, plan kont, wymiary, kody VAT, warunki płatności), zapisuje dane z wykorzystaniem mechanizmu Epicor Service Connect lub bezpośrednio.
 • Zapewnia bezpieczeństwo dokumentów.

Rejestracja dokumentów

 • Wprowadzenie dokumentu możliwe jest w sposób ręczny lub automatyczny na podstawie danych z OCR (dokładniej: na podstawie plików XML generowanych przez aplikację OCR, które są zapisywane w odpowiednim katalogu).
 • Podpięcie skanu faktury.
 • Wybór ścieżki akceptacji – odpowiedniej osoby wewnątrz firmy.
 • Mechanizm powiadomień oraz alertów.

Alokacja i akceptacja

 • Alokacja kosztów (podanie odpowiednich wymiarów).
 • Zatwierdzenie dokumentu jedno lub wielostopniowe (możliwość konfiguracji).
 • Możliwość przekierowywania akceptacji faktur.
 • Obsługa zwrotna (prośba o zmianę, uzupełnienie dokumentu).
 • Historia obiegu dokumentu - archiwizacja.

Weryfikacja i księgowanie

 • Weryfikacja dokumentu przez Dział Księgowy.
 • Wprowadzanie ewentualnych zmian (dekret, VAT, NKUP, itp.).
 • Zaksięgowanie (faktury automatycznie przenoszone są do systemu iScala).
 • Wykorzystanie mechanizmu Epicor Service Connect lub bezpośrednio (w zależności od dostępnej licencji i preferencji klienta).

Elektroniczny obieg faktur może być dowolnie rozbudowywany i modyfikowany na etapie wdrożenia i utrzymania systemu. Planowane jest rozszerzenie aplikacji, które pozwoli na zautomatyzowany obieg pozostałego typu dokumentów w przedsiębiorstwie (umowy, korespondencja, itp.)

Jesteś zainteresowany rozwiązaniem?

Skontaktuj się z nami

todis@todis.pl +48 22 839 22 39

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udostępnieniem materiałów jest Todis Consulting Group Sp. z o.o. (dalej Todis Consulting) z siedzibą w Warszawie, ul. Kaniowska 100, zarejestrowana pod numerem KRS0000491763. Informacje na temat praw przysługujących użytkownikom określone zostały w Polityka Prywatności.
* Pole obowiązkowe

Zapytaj o to rozwiązanie

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem odpowiedzi na wiadomość jest Todis Consulting Group Sp. z o.o. (dalej Todis Consulting) z siedzibą w Warszawie, ul. Kaniowska 100, zarejestrowana pod numerem KRS0000491763. Informacje na temat praw przysługujących użytkownikom określone zostały w Polityka Prywatności.
* Pole obowiązkowe