Maconomy

Instytuty Badawcze

Elementem łączącym wszystkie agencje badawcze jest kluczowa rola KnowHow, za którym to pojęciem kryją się między innymi procedury badawcze, doświadczenie, czy też wiedza i kompetencje pracowników. Różnić je może charakter realizowanych projektów (nie wszystkie firmy są komercyjne), a także sposób zarządzania wiedzą swoich specjalistów.

Maconomy Research Solution jest produktem dedykowanym dla publicznych i prywatnych instytucji badawczych zaangażowanych w prace naukowo-badawcze, działalność doradczą i działalnością na rzecz członków danej organizacji. Rozwiązanie to może być zastosowane zarówno dla organizacji nie nastawionych na zysk, jak i dla komercyjnych. Pozwala na zarządzanie posiadanymi finansami, kontrolę kosztów projektów i zwiększenie efektywności operacyjnej organizacji.

Dzięki unikatowej kombinacji zintegrowanych modułów finansowych, zarządzania projektami, zautomatyzowanym, opartym na pełnionych w organizacji rolach przepływom informacyjnym, Maconomy research Solution jest najbardziej wszechstronnym systemem wspomagającym pracę organizacji badawczych.

Produkt ten ma zastosowanie zarówno dla organizacji typowo badawczych, jak i tych, które świadczą również usługi doradcze.

Jesteś zainteresowany rozwiązaniem?

Skontaktuj się z nami

todis@todis.pl +48 22 839 22 39

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udostępnieniem materiałów jest Todis Consulting Group Sp. z o.o. (dalej Todis Consulting) z siedzibą w Warszawie, ul. Kaniowska 100, zarejestrowana pod numerem KRS0000491763. Informacje na temat praw przysługujących użytkownikom określone zostały w Polityka Prywatności.
* Pole obowiązkowe

Zapytaj o to rozwiązanie

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem odpowiedzi na wiadomość jest Todis Consulting Group Sp. z o.o. (dalej Todis Consulting) z siedzibą w Warszawie, ul. Kaniowska 100, zarejestrowana pod numerem KRS0000491763. Informacje na temat praw przysługujących użytkownikom określone zostały w Polityka Prywatności.
* Pole obowiązkowe