Maconomy

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzaj ludźmi, umiejętnościami i ich wydajnością

W firmach doradczych, projektowych, największy kapitał stanowią ludzie, ich wiedza  oraz doświadczenie. To oni stanowią wartość dla klientów, i to przede wszystkim oni wpływają na pozycję firmy na rynku. Dział personalny ma w tego typu firmach szczególnie odpowiedzialne zadanie i z tego powodu powinien posiadać pełne i aktualne informacje dotyczące pracowników oraz narzędzie do ich zdobywania, przetwarzania i przechowywania. Najważniejszą kwestią jest utrzymywanie zespołu pracowników o odpowiedniej liczebności i umiejętnościach, tak aby sprostać wymaganiom prowadzonych projektów.

Moduł HR Maconomy

Rozwiązanie HR firmy Maconomy stanowi podstawę dla działów HR, aby pomóc przyciągnąć i rozwinąć pracowników, aby jak najlepiej wykorzystać kluczowe aktywa i zapewnić im wysoki poziom i jakość opieki, co zapewnia ich stały wkład w finansowy sukces firmy.

W module HR można sterować wszystkimi procesami ważnymi dla działu zasobów ludzkich.
Należą do nich m.in.:

 • rekrutacja
 • wynagrodzenia
 • kwalifikacje
 • szkolenia
 • historia współpracy z pracownikiem

Szefowie działu kadr mogą dzięki tym narzędziom wspomagać rozwój kariery pracowników poprzez działania obejmujące identyfikację celów, rozwój umiejętności i kontrolę osiąganych wyników. Promuje to w organizacji kulturę wysokiej wydajności i samodzielności.

Cechy produktu:

 • funkcje samoobsługowe dla pracowników,
 • zarządzanie umiejętnościami i powiązanie z alokacją zasobów w module People Planner,
 • zarządzanie wydajnością i przetwarzanie wynagrodzeń, premii oraz programów motywacyjnych,
 • administracja sprzętem pracowniczym (samochody służbowe, laptopy, telefony komórkowe itp.),
 • proces rekrutacji i wsparcie oceny okresowej,
 • narzędzia do zarządzania szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • elastyczne raporty HR, czasu pracy i wykorzystania zasobów.

Jesteś zainteresowany rozwiązaniem?

Skontaktuj się z nami

todis@todis.pl +48 22 839 22 39

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udostępnieniem materiałów jest Todis Consulting Group Sp. z o.o. (dalej Todis Consulting) z siedzibą w Warszawie, ul. Kaniowska 100, zarejestrowana pod numerem KRS0000491763. Informacje na temat praw przysługujących użytkownikom określone zostały w Polityka Prywatności.
* Pole obowiązkowe

Zapytaj o to rozwiązanie

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem odpowiedzi na wiadomość jest Todis Consulting Group Sp. z o.o. (dalej Todis Consulting) z siedzibą w Warszawie, ul. Kaniowska 100, zarejestrowana pod numerem KRS0000491763. Informacje na temat praw przysługujących użytkownikom określone zostały w Polityka Prywatności.
* Pole obowiązkowe