Maconomy

Zarządzanie Finansami

Maconomy jest w pełni zintegrowanym systemem ERP, w którym bardzo rozbudowana funkcjonalność do zarządzania projektami połączona jest z całością aspektów finansowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Informacje związane ze zdarzeniami gospodarczymi wprowadzane są tylko jeden raz i automatycznie są udostępnione dla potrzeb księgowości, jak i zarządzania projektami oraz raportowania zarządczego.

Wielowymiarowy plan kont pozwala na śledzenie kosztów i przychodów w podziale na np. działy firmy, projekty, pracowników itp. W systemie uwzględnione są potrzeby korporacyjne (obsługa wielu jednostek, walut, konsolidacja…)

Maconomy zgodne jest zarówno z lokalnymi polskimi przepisami jak i z międzynarodowymi standardami rachunkowości i SOX. Dzięki wdrożeniu systemu możemy zlikwidować papierowy obieg dokumentów w firmie. Faktury zakupowe mogą być alokowane do poszczególnych zadań w projekcie przez project menedżerów. Akceptacja wszelkich kosztów odbywać się może
w systemie na podstawie zdefiniowanych  ścieżek zatwierdzeń.

Znaczącą kwestią dla poprawności analizy finansowej w firmie, jest sposób pozyskania niezbędnych informacji, a także ich jakość. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie finansami muszą być przekonane, że dane finansowe odpowiadają rzeczywistości i są aktualne, aby na ich podstawie podejmować prawidłowe decyzje. Przy wsparciu ze strony odpowiednich narzędzi można w czasie bieżącym otrzymać informację, że właśnie zmienił się zakres dużego, ważnego projektu prowadzonego przez inny oddział.

W systemie Maconomy wszystkie moduły odpowiedzialne za zarządzanie finansami są w pełni zintegrowane z rozbudowanym modułem wyceny zadań projektowych. Oznacza to, że wszystkie wprowadzane w nim dane są dostępne w innych modułach w czasie rzeczywistym.

System zarządzania finansami zawiera pełen zestaw modułów finansowych, takich jak:

  • Księga główna
  • Należności
  • Zobowiązania
  • Moduł budżetowy
  • Środki trwałe

Dzięki optymalizacji procesu fakturowania i możliwości fakturowania zdarzeń zaraz po ich wystąpieniu, znacznie poprawiają się przepływy finansowe. Maconomy obsługuje rozliczanie produkcji w toku, transakcje w ramach grupy kapitałowej (intercompany), możliwe jest również wykonywanie raportów w wielu walutach. Szybko i łatwo wykonuje się zamknięcie miesiąca.

Dzięki Maconomy zarządzanie finansami staje się dużo prostsze. System zapewnia szybkie tworzenie raportów finansowych na bazie danych rzeczywistych. Każdy z pracowników ma dostęp do tych samych informacji, w zależności od potrzeb i uprawnień. Pozwala to na podejmowanie decyzji w oparciu o najbardziej aktualne dane.

Najważniejsze cechy produktu:

  • objęcie jednym systemem wszystkich procesów gospodarczych firmy od zarządzania projektami do pełnej rachunkowości zarządczej,
  • śledzenie kosztów i przychodów w dowolnych przekrojach (np. w podziale na działy, klientów, brandy, pracowników, projekty),
  • szybki i łatwy dostęp do budżetów oraz informacji o aktualnie poniesionych kosztach, z możliwością dotarcia do szczegółów każdej transakcji z osobna,
  • akceptowanie faktur od podwykonawców przez Kierowników Projektu w systemie i alokowanie ich do odpowiednich pozycji w projekcie (lub przez inne osoby upoważnione, zgodnie z organizacją firmy),
  • elastyczne udzielanie dostępu do danych i akceptację kosztów dzięki rozbudowanemu systemowi praw dostępu i modeli akceptacji.

Jesteś zainteresowany rozwiązaniem?

Skontaktuj się z nami

todis@todis.pl +48 22 839 22 39

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udostępnieniem materiałów jest Todis Consulting Group Sp. z o.o. (dalej Todis Consulting) z siedzibą w Warszawie, ul. Kaniowska 100, zarejestrowana pod numerem KRS0000491763. Informacje na temat praw przysługujących użytkownikom określone zostały w Polityka Prywatności.
* Pole obowiązkowe

Zapytaj o to rozwiązanie

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem odpowiedzi na wiadomość jest Todis Consulting Group Sp. z o.o. (dalej Todis Consulting) z siedzibą w Warszawie, ul. Kaniowska 100, zarejestrowana pod numerem KRS0000491763. Informacje na temat praw przysługujących użytkownikom określone zostały w Polityka Prywatności.
* Pole obowiązkowe