Moduł Windykacji

Moduł Windykacji w systemie iScala ma za zadanie wspomagać pracę osób zajmujących się windykacją. W czytelny sposób prezentowane są nierozliczone faktury klientów z zaznaczeniem należności przeterminowanych.

Użytkownik ma możliwość:

  • dodania zadania do zrobienia lub wpisania komentarza z przypisaniem do klienta,
  • oznaczenia faktury jako faktury spornej,
  • zamknięcia zadania.

Krótki opis modułu:

W widoku „zadań do zrobienia” pokazana jest lista czynności utworzona przez użytkowników posortowana rosnąco od najwcześniejszej daty „do zrobienia”. Użytkownicy widzą wszystkie zapisane czynności i komentarze w zakładce na poszczególnym kliencie i na liście wszystkich zadań, co może wyeliminować dublowanie wykonanych już czynności, a także poprawia komunikację w zespole.

Planowane jest również stworzenie mechanizmu do wysłania emaila do klienta zawierającego listę niezapłaconych faktur
z przypomnieniem o przeterminowaniu.

Przykładowe zrzuty z ekranu:

Ekran główny przedstawiający listę klientów oraz dane o ich niezapłaconych fakturach:

Ekran z listą faktur dla wybranego klienta:

Ekran z listą „do zrobienia” przypisaną do klienta:

Ekran z listą „do zrobienia” dla wszystkich klientów: