Blog

12 Stycznia 2022

Poradnik dla Agencji Reklamowych - Jak przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników?

Najważniejszym wyzwaniem dla agencji reklamowych w ciągu ostatniego roku było utrzymanie działalności i zysków przynajmniej na tym samym poziomie, jak w poprzednich latach. Większość managerów zgodzi się z twierdzeniem, iż prowadzenie biznesu we współpracy z wczesniejszymi partnerami, nie było samo w sobie większym problemem. Wyszukanie i zatrzymanie w agencji kreatywnych pracowników - ten aspekt wydaje się być dziś o wiele trudniejszy.

Jak stworzyć dobrą kulturę pracy, inwestować w talenty i stworzyć im przyjazne środowisko? Przede wszystkim 'dopasować' odpowiedniego pracownika do właściwego projektu, przy jednoczesnej kontroli wykorzystania jego czasu pracy oraz wydajności. Ważnym aspektem jest także podejmowanie dobrych decyzji o zatrudnieniu na podstawie precyzyjnie określonych przychodów. Dobre zarządzanie pozyskiwaniem feelancerów oraz minimalizowanie rotacji w zespole - to także czynniki przyspieszające rozwój agencji.

Przyjrzyjmy się poradom ekspertów z firmy Deltek, którzy przygotowali swoisty przewodnik dla managerów agencji reklamowych jak przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty - do pobrania TUTAJ.

Najważniejsze z nich to:

1. Stworzenie właściwego zespołu - nie deleguj pracy osobom tylko dostępnym, ale tym, które są najlepsze w danych zadaniu.

2. Odpowiednio zarządzaj osobami pracującymi jako feelanserzy - większość agencji utrzymuje stałą grupę freelancerów, jednak jeśli nie są włączani do projektów - staje się to nieopłacalne.

3. Zrozum proces wykorzystania zasobów - cotygodniowa kontrola realizacji projektów i pracy przydzielonych do nich osób.

4. Odpowiednie prognozowanie przychodów i wykorzystania zasobów - zatrudnianie nowych pracowników powinno byc oparte o prognozowanie przychodów z projektów oraz aktualnego 'stanu' pracowników. 

5. Inwestuj w rozwój zawodowy swoich pracowników - realizacja wszelkiego rodzaju szkoleń, programy motywacyjne itp.

6. Stwórz przyjazne środowisko pracy - takie, które pozwoli zbudowac dobre, koleżeńskie relacje. Piłkarzyki w pokoju konferencyjnym? Jak najbardziej!

Poradnik dla Agencji Reklamowych - Jak przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników?