Aktualności

23 Września 2021

PARP wspiera MŚP w obszarze cyfryzacji - rozpoczął się nabór wniosków na wdrożenia technologii cyfrowych

Bony na cyfryzację to działanie 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Nabór wniosków rozpoczął się 20 września i potrwa do 20 października. W puli jest 110 mln zł. 

O dofinansowanie w ramach działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy z terenu całej Polski.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia finansowego na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa.

Preferowane będą branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19, tzn. projekty dotyczące działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

Granty sfinansują koszty zakupu usług programistycznych lub gotowego oprogramowania. Tego typu wydatki są w projekcie obligatoryjne. Ich minimalna wartość powinna wynieść 60 tys. zł. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli kupić z pomocą dotacji środki trwałe i usługi doradcze oraz szkoleniowe. Maksymalna wartość tych wydatków to 150 tys. zł.

Wsparcie jest pomocą de minimis i nie może wynieść więcej niż 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

PARP wspiera MŚP w obszarze cyfryzacji - rozpoczął się nabór wniosków na wdrożenia technologii cyfrowych