Aktualności

05 Marca 2020

Nowy JPK_V7M oraz JPK_V7K już od października – przygotuj się już teraz

Już z dniem 1 października 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy regulujące obowiązek składania elektronicznych deklaracji VAT oraz plików JPK_VAT w nowej formie. Konsekwencją będzie zastąpienie dotychczasowych deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz JPK_VAT przez nowe pliki JPK_V7M i JPK_V7K (do niedawna roboczo nazywany JPK_VDEK).

Nowy plik JPK będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT obowiązkowo od 1 października.

Aby wyjść naprzeciw wyzwaniom stawianym przez nowe zmiany legislacyjne, Todis już teraz przygotował odpowiednie usprawnienia we wszystkich wspieranych systemach ERP, tak, aby dostosować je do mających już wkrótce obowiązywać wymogów prawnych. Pliki JPK_V7M i JPK_V7K są generowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi strukturami publikowanymi przez Krajową Administrację Skarbową.

Obecnie czynni podatnicy VAT mają obowiązek składania deklaracji VAT-7 za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu lub też kwartalnie w przypadku deklaracji kwartalnych VAT-7K. Dodatkowo, czynni podatnicy VAT, niezależnie od tego, czy rozliczają VAT miesięcznie, czy też kwartalnie, mają obowiązek, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi KAS informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formie pliku JPK_VAT za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Nowy plik będzie stanowił połączenie dotychczasowego JPK_VAT oraz deklaracji  VAT-7 i VAT-7K.  Składać się będzie z dwóch części, tj.:

  • z części deklaracyjnej, która zastąpi obecnie składane deklaracje VAT-7/VAT-7K,
  • z części ewidencyjnej, która zastąpi obecnie przesyłany plik JPK_VAT.

Nowy plik ma łączyć się z rejestrem VAT oraz deklaracją VAT. Te dokumenty aktualnie składane są odrębnie, w związku z czym, wprowadzenie JPK_V7M/JPK_V7K będzie wiązało się z szeregiem zmian dla podatników, a w szczególności koniecznością dostosowania ich systemów księgowych.

Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością przedstawimy szczegóły nowego rozwiązania.

Nowy JPK_V7M oraz JPK_V7K już od października – przygotuj się już teraz