Aktualności

02 Grudnia 2021

Nowy autorski moduł Todis w systemie iScala - Windykacja

Przedstawiamy nasza nową, autorską aplikację związaną z procesem windykacji!

Moduł ma za zadanie wspomagać pracę osób zajmujących się windykacją. W czytelny sposób prezentowane są nierozliczone faktury klientów z zaznaczeniem należności przeterminowanych.

Użytkownik ma możliwość:

  • dodania zadania do zrobienia lub wpisania komentarza z przypisaniem do klienta,
  • oznaczenia faktury jako faktury spornej,
  • zamknięcia zadania.

W widoku „zadań do zrobienia” pokazana jest lista czynności utworzona przez użytkowników posortowana rosnąco od najwcześniejszej daty „do zrobienia”. Użytkownicy widzą wszystkie zapisane czynności i komentarze w zakładce na kliencie i na liście wszystkich zadań, co może wyeliminować dublowanie wykonanych już czynności, a także poprawia komunikację w zespole.

Planowane jest również stworzenie mechanizmu do wysłania emaila do klienta zawierającego listę niezapłaconych faktur z przypomnieniem o przeterminowaniu.

www.todis.pl/windykacja

REJESTRACJA

Nowy autorski moduł Todis w systemie iScala - Windykacja