Aktualności

24 Lipca 2020

Najnowsza wersja Deltek Maconomy 2.5.1 jest już dostępna!

Nowa wersja Maconomy zawiera szereg ulepszeń i usprawnień technicznych w obrębie interfejsów: Workspace, iAccess i Touch.

Najważniejsze z usprawnień to:

Maconomy Workspace Client – możliwość przekazywania wiadomości e-mail od dostawców, opcjonalne ceny międzyfirmowe, wiele rozszerzeń dotyczących grafików pracy i zadań w tle.

Maconomy iAccess - nowy pulpit nawigacyjny projektu, możliwość natychmiastowego czatu w obszarach związanych z fakturowaniem, nowy obszar referencyjny oraz różne ulepszenia w zakresie użyteczności.

Maconomy Touch - uproszczony proces zatwierdzania umożliwiający przesuwanie na ekranie w celu zatwierdzenia/odrzucenia; ulepszenia zaawansowanych ustawień użytkownika i obsługa uwierzytelniania wieloskładnikowego Okta.

Przypominamy też o zmianach, które pojawiły się już w wersji Maconomy 2.5 wydanej pół roku temu takich jak między innymi:

  • Rozszerzona obsługa wsparcia iAccess - ulepszona obsługa jest teraz dostępna dla rozszerzeń iAccess, umożliwiając łatwiejszą obsługę Maconomy w interfejsie iAccess.
  • Raporty iAccess BPM - ulepszony sposób wyświetlania raportów. W tej wersji, zamiast linku do raportu dane wyświetlane są y bezpośrednio na ekranie.
  • Przegląd kart czasu pracy w iAccess dla osób nadzorujących- natychmiastowy dostęp do kart czasu pracy. Oddzielny obszar roboczy iAccess zapewnia teraz kierownikom projektów i menedżerom szybki i łatwy dostęp do przeglądania i aktualizowania zatwierdzeń kart czasu pracy. Dzięki zastosowaniu różnych kolorów uzyskujemy natychmiastowy wglądu w status co przyspiesza czas zatwierdzenia.

  • Touch & iAccess - Zatwierdzanie ofert - aplikacja mobilna. Touch & iAccess zyskuje funkcjonalność w zakresie zatwierdzania ofert. Menedżerowie projektów w podróży mogą teraz łatwo zatwierdzać oferty za pomocą kilku kliknięć.
  • Ulepszony proces zatwierdzeń i akceptacji – nowa wersja posiada więcej opcji dotyczących hierarchii zatwierdzeń w systemie Maconomy. Użytkownicy mają  między innymi większą elastyczność w zakresie zatwierdzania przez poszczególne typy pracowników, ograniczania scenariuszy samozatwierdzania i możliwość automatycznych parametrów zmiany ustawianych według typu zatwierdzenia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości i usprawnień w nowej wersji Maconomy 2.5, skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Najnowsza wersja Deltek Maconomy 2.5.1 jest już dostępna!
Link do Rejestracji
Proszę wypełnić formularz rejestracyjny
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w webinarium jest Todis Consulting Group Sp. z o.o. (dalej Todis Consulting) z siedzibą w Warszawie, ul. Kaniowska 100, zarejestrowana pod numerem KRS0000491763. Informacje na temat praw przysługujących użytkownikom określone zostały w Polityka Prywatności.
* Pole obowiązkowe