Blog

27 Marca 2019

Megatrendy i technologia ukształtują fabrykę przyszłości

Jutro będzie zupełnie inne niż dzisiaj: 30 mld urządzeń podłączonych do sieci już za rok oraz 8,4 mld ludzi na ziemi za 10 lat. Przyszłość niesie ze sobą lawinowy przyrost danych, nieustanną rewolucję technologiczną, wzrost zapotrzebowania na energię i kurczące się zasoby naturalne. Trzeba błyskawicznie reagować na zmiany i maksymalizować pojawiające się szanse. I choć wiadomo, że przemysł chce rozwijać biznes a nie oprogramowanie, to właśnie technologie informatyczne Epicor są w stanie zapewnić elastyczność rozwiązań potrzebną do zbudowania fabryki przyszłości.

Jak przygotować się na wyzwania jutra? Czy przyszłość można w ogóle skutecznie przewidywać? Zwłaszcza w obszarze technologii informatycznych? Nie jest to z pewnością łatwe, ale istnieją przykłady, że czasem się to udaje - założyciel Microsoft, Bill Gates wie co nieco na ten temat, chociaż i jemu przytrafiały się spektakularne „pudła”.

Precyzyjne prognozy to oczywiście loteria, ale przyglądając się uważnie megatrendom społeczno-ekonomicznym i kluczowym technologiom kształtującym współczesny świat można trafić naprawdę blisko. Epicor postanowił przyjrzeć się megatrendom, jakie będą miały w najbliższych latach największy wpływ na fabryki. Jeśli będziemy wiedzieć, na co trzeba zwrócić uwagę i jak to wykorzystać, zyskamy szansę na osiągniecie dwóch istotnych korzyści: zwiększenia efektywności i ograniczenia kosztów.

Po pierwsze, zmiany demograficzne: do 2030 r. na świecie będzie żyło blisko 8,4 mld ludzi.  Populacja w krajach rozwiniętych będzie się zmniejszać, a rozwijających się - zwiększać. To oznacza, że rynki konsumenckie będą coraz bardziej oddalone i dlatego włączenie się do globalnego łańcucha dostaw będzie coraz bardziej istotne. Wartość eksportowanych towarów do 2030 r. będzie trzykrotnie większa niż obecnie. Trzeba więc mieć na uwadze już nie tylko kraje BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny), ale także MINT (Meksyk, Indonezja, Nigeria i Turcja) oraz Koreę Południową - te kraje będą prawdopodobnie rozwijać się znacznie szybciej niż reszta świata.

Dynamiczny rozwój oznacza wzrost zapotrzebowania na energię przy kurczących się zasobach naturalnych. Przewiduje się, że do 2030 potrzeby energetyczne wzrosną o 23%, ale nadal będą one zaspokajane za pomocą paliw kopalnych.

Dodajmy do tego rozwój technologiczny. Nie tylko rosnącą liczbę urządzeń podłączonych do sieci, ale przede wszystkim generowaną przez nie ilość danych. Potencjał kreowany przez IoT, technologie analityczne, sztuczną inteligencję i chmury obliczeniowe jest ogromny.

Co z tego wszystkiego wynika? Niewątpliwie konieczność transformacji. Dzisiejsze fabryki nie przystają do wyzwań przyszłości. Jeśli chcemy wykorzystać szansę, trzeba jak najszybciej zmierzać w kierunku pełnej koncentracji na kliencie, wertykalnej specjalizacji, pogłębianiu współpracy, budowaniu przewagi konkurencyjnej i podnoszeniu efektywności. Wysoka innowacyjność, elastyczne podejście, automatyzacja, wykorzystanie wielkich zbiorów danych oraz możliwości rozwiązań chmurowych to warunek przyszłego sukcesu.

Blisko cztery dekady doświadczeń sprawiają, że Epicor doskonale rozumie wyzwania przemysłu - nie tylko przeszłe i obecne, ale także przyszłe. Właśnie dzięki temu możemy lepiej wykorzystywać przełomowe technologie i nowe modele biznesowe do budowania rozwiązań, które pozwalają spokojniej spoglądać w przyszłość. Jak będzie wyglądać fabryka przyszłość w konsekwencji działania megatrendów? O tym napiszemy w kolejnym wpisie.

Źródła:

https://www.businessinsider.com/bill-gates-15-predictions-in-1999-come-true-2017-6

https://www.epicor.com/blogs/manufacturing/megatrends-shaping-the-factory-of-the-future.aspx

Megatrendy i technologia ukształtują fabrykę przyszłości