Aktualności

28 Marca 2022

Krajowy System e-Faktur (KSeF) obowiązkowy od 2023 roku

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowaływ obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

1 stycznia 2022 roku system został wprowadzony w Polsce jako rozwiązanie dobrowolne. Ministerstwo Finansów dąży do tego, aby w roku 2023 KSeF stał się rozwiązaniem obligatoryjnym, a elektroniczne fakturowanie stało się obowiązkowe dla wszystkich podmiotów.

Zgodnie z opisem w przyjętej przez Sejm ustawie o zmianie ustawy dot. podatku od towarów i usług (oraz kilku innych ustaw): 

„Faktura ustrukturyzowana jest wystawiana i otrzymywana przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego (…).”

Faktura ustrukturyzowana ma format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury (FA_VAT). Stanowi więc ona trzeci typ/rodzaj faktury obok faktury papierowej i elektronicznej. Wystawiana jest przez podatników za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur i oznaczana numerem identyfikującym tę fakturę w systemie.

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne będą wystawiane według wzorca, w oparciu o strukturę logiczną przedstawioną przez Ministerstwo Finansów.

Dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur może uzyskać podatnik, osoba fizyczna uprawniona, podmiot uprawniony lub podmioty, o których mowa w art.106c ustawy, jeśli posiadają uprawnienie do wystawiania (lub do dostępu do) faktur ustrukturyzowanych.

Ustawodawca przewiduje możliwość wystawiania faktury ustrukturyzowanej bezpośrednio w KSeF (tj. za pośrednictwem interfejsu webowego KSeF) lub w systemie finansowo-księgowym podatnika zgodnie z opublikowanym wzorem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

Jesteśmy na etapie przygotowywania odpowiedniej nakładki dla systemu oferowanych przez nas systemów, aby zrealizować zamierzenia Ministerstwa.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą nową funkcjonalnością, serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Krajowy System e-Faktur (KSeF) obowiązkowy od 2023 roku