Jednolity plik kontrolny (JPK)

Czy Twój system informatyczny jest już wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą tworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)?

Todis Consulting przygotował dla swoich Klientów nowy moduł JPK, który zawiera pełną funkcjonalność umożliwiającą przekazywanie danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej oraz przekazywanie co miesiąc informacji o prowadzonej ewidencji VAT na serwer Ministerstwa Finansów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Moduł JPK współpracuje ze wszystkimi oferowanymi przez firmę Todis rozwiązaniami tzn. z systemami iScala, Epicor ERP i Maconomy.

Z dniem 1 lipca 2016 duże przedsiębiorstwa zostały zobowiązane do udostępniania Urzędowi Skarbowemu szczegółowych danych finansowo-księgowych oraz handlowych w formie elektronicznej. Są to podmioty, które zatrudniają powyżej 250 osób albo zatrudniają poniżej 250 osób oraz spełniły warunek przekroczenia obrotu (50 mln EUR) i sumy bilansowej (43 mln EUR) łącznie. Mniejsze firmy nie powinny jednak zwlekać z rozpoczęciem prac dostosowawczych mających na celu przygotowanie się do prawidłowego i kompletnego przygotowania danych na potrzeby raportowania plików JPK, ponieważ obowiązek przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT jest wymagany od 1 stycznia 2017 dla małych i średnich firm oraz od 1 stycznia 2018 dla mikroprzedsiębiorstw.

Przekazywanie danych w formacie JPK dotyczy szerokiego spektrum informacji. Informacje dotyczące VAT muszą być udostępniane co miesiąc a pozostałe (księgi rachunkowe, faktury VAT, transakcje magazynowe i wyciągi bankowe) na żądanie . Organy kontroli posiadają uprawnienia, aby otrzymać od firmy, w toku procedury kontroli, wymienione powyżej dane za wskazany okres, zapisane w formie elektronicznej w postaci plików o określonym formacie strukturalnym. Za nieudostępnienie danych grozi odpowiedzialność karno-skarbowa z grzywną nawet do 17 milionów złotych.

Udostępnianie danych w postaci JPK wiąże się z koniecznością wyposażenia informatycznych systemów księgowych w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK. Wymagane przez organy podatkowe dane w formie elektronicznej mają być przygotowywane w postaci plików XML przez wszystkie systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem, od programów / modułów magazynowych przez zarządzanie sprzedażą do programu / modułu finansowo – księgowego. Warto więc sprawdzić czy właściwie ze sobą współpracują, szczególnie jeżeli pochodzą od różnych dostawców.

Nie czekaj do ostatniej chwili i już dziś przygotuj się na e-kontrolę!

Jednolity plik kontrolny (JPK)