Blog

26 Listopada 2019

Jak ocenić zwrot z inwestycji w rozwiązanie ERP

Podejście do wdrożenia systemu jak do inwestycji, która powinna się zwrócić w perspektywie określonego czasu np. 5 lat jest jak najbardziej zrozumiałe z biznesowego punktu widzenia. Nic dziwnego, że dostawcy różnych rozwiązań ERP pokazują wyliczenia lub oferują kalkulatory pozwalające na samodzielne obliczenie ROI. Trzeba jednak pamiętać, że takie obliczenia są miarodajne przy założeniu, że firma na przestrzeni analizowanego okresu będzie działała w takim samym otoczeniu biznesowym oraz nie będzie się zmieniać czyli zrezygnuje z inwestycji w park maszynowy, wprowadzania nowych produktów czy zmiany poziomu zatrudnienia. Jedynie przy takich założeniach można policzyć co się w tym czasie zmieniło i wyliczyć zwrot z inwestycji w system ERP. W praktyce takiej firmy nie ma i podobne wyliczenia nie mają większego sensu.

Może zatem, zamiast próbować liczyć ROI, lepiej przeanalizować efekty wdrożenia systemu i zidentyfikować obszary, które usprawniono dzięki wdrożeniu systemu ERP oraz ocenić w jakim stopniu założone cele zostały zrealizowane. Rozważając wyniki Raportu przeprowadzonego w 2018 roku przez Panorama Consulting można wymienić 5 głównych korzyści z wdrożenia, na które wskazują użytkownicy systemów ERP.

  1. Dostępność informacji i rzetelnych danych w czasie rzeczywistym

Wśród najczęściej wymienianych korzyści z wdrożenia systemu są dostępność informacji i poprawa rzetelności danych - wskazało na to odpowiednio 80% i 55% respondentów. Jednak sam dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych to pierwszy krok. Dopiero ich analiza i przekształcenie ich w informacje pozwalają podejmować lepsze decyzje biznesowe. Warto to podkreślić, bo taką korzyść dostrzegło tylko 44% badanych.

  1. Usprawnienie współpracy pomiędzy działami

Kolejną z korzyści wdrożenia rozwiązania ERP jest systematyczny i jednolity przepływ danych biznesowych pomiędzy wszystkimi działami organizacji. W systemie ERP wszystkie informacje gromadzone są we wspólnej bazie danych, która obsługuje podstawowe procesy biznesowe firmy. Prowadzi to do integracji działów i procesów w całej organizacji, co zauważyło 46% uczestników badania.

  1. Poprawa wydajności pracy

Wiele firm odnotowuje też znaczące zwiększenie wydajności pracy po wdrożeniu rozwiązania ERP – wskazało na to 44% badanych. System ERP eliminuje wielokrotne wprowadzanie danych i powtarzanie tych samych procesów w różnych narzędziach oraz żmudne wykonywanie różnych zadań „ręcznie” - to bardzo wymiernie oszczędza cenny czas pracowników. Dzięki temu pracownicy mogą skoncentrować się na innych obszarach biznesowych lub procesach, które wymagają poprawy.

  1. Poprawa ‘lead time’ i poziomu zapasów

Skrócenie czasu wytwarzania produktu czy realizacji zamówienia jest bardzo istotne z punktu widzenia każdej firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją. Właśnie taki efekt wdrożenia systemu wraz optymalizacją poziomu zapasów magazynowych dostrzegło 44% respondentów.

  1. Obniżenie kosztów operacyjnych

Wdrożenie systemu ERP pomaga wreszcie obniżyć koszty operacyjne firmy - na co wskazuje 37% badanych. Dzieje się tak, ponieważ system pomaga pracownikom lepiej zarządzać czasem i korzystać z zasobów przedsiębiorstwa, a dzięki skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej można łatwiej zarządzać kosztami administracyjnymi.

Już taka krótka analiza pokazuje jak wiele istotnych zmian niesie ze sobą wdrożenie systemu ERP w postaci usprawnień przekładających się na korzyści biznesowe, które można przeliczyć na wymierne wyniki finansowe. Planując wdrożenie systemu warto oczywiście brać pod uwagę koszty i spodziewane korzyści na podstawie opinii przedsiębiorców, którzy wdrożenia mają już za sobą. Można też zapytać jak funkcjonowałaby ich organizacja, gdyby nie mieli systemu ERP.

Jak ocenić zwrot z inwestycji w rozwiązanie ERP