Aktualności

10 Lutego 2017

Epicor numerem 1 wśród systemów ERP

Panorama Consulting Solution, jedna z wiodących i najpopularniejszych firm konsultingowych z zakresu systemów ERP w USA, wydała ranking, wyróżniający 10 najlepszych systemów.

Firmie zależało na jak największej obiektywności wyników, dlatego w badaniu wzięło udział ponad 1600 respondentów, a wyniki zostały porównane z raportami rocznymi z poprzednich lat, zaczynając od 2012 roku.  Istotnymi aspektami, które miały wpływ na ocenę systemów były:

  • udział w rynku,
  • koszt i czas realizacji wdrożenia,
  • korzyści wynikające z wdrożenia,
  • funkcjonalność oprogramowania.

„Epicor osiągnął świetne wyniki w każdej z kategorii, klienci Panorama Consuling wysoko ocenili jego funkcjonalność, koszt i czas wdrożenia. Co bardzo ważne, osiągnięte wyniki są spójne wewnętrznie – wszystkie są na podobnym, wysokim poziomie, co wyróżnia go na tle innych dostawców” - Eric Kimberling, Managing Partner, Panorama Consulting Solutions

Epicor ERP został uznany według raportu jako najczęściej wybierany system, najczęściej odpowiadający oczekiwaniom po wdrożeniu oraz generujący najszybszy zwrot z inwestycji, co zagwarantowało mu 1 miejsce w raporcie Panorama Consulting Solution.

Raport jest dostępny na stronie autora – pobierz raport

epicor erp todis consulting raport system