Aktualności

28 Października 2019

Epicor 10.2.500 już dostępny!

Epicor Software, lider na rynku oprogramowania dla biznesu, prezentuje najnowszą wersję systemu Epicor ERP 10.2.500, kontynuując tym samym strategię rozwoju funkcjonalności, niezbędnych klientom do zwiększenia wydajności i  rentowności ich organizacji.

Najnowsze wersja zawiera między innymi:

 • Epicor Collaborate – intuicyjny komunikator systemowy, oferujący wiadomości kontekstowe oraz subskrypcję wątków powiązanych z danymi ERP, zapewniający bezpieczny dostęp z komputerów stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych dzięki wykorzystaniu platformy chmurowej Microsoft Azure;

 • Epicor Virtual Agent (EVA) – inteligentny asystent obsługujący zapytania głosowe i tekstowe, wprowadzony po raz pierwszy w wersji 10.2.400, został teraz rozbudowany o nowe funkcje w obszarach zakupu i sprzedaży;

 • Epicor Service Pro – nowe kompleksowe narzędzie do zarządzania usługami w terenie, w pełni zintegrowane z Epicor ERP, oparte o rozwiązania chmurowe, umożliwiające mobilną obsługę zgłoszeń gwarancyjnych, umów i zleceń serwisowych, harmonogramów napraw oraz rejestrowanie obrotu częściami zamiennymi;

 • Epicor Advanced MES (Mattec) – aplikacja przekazująca do Epicor ERP dane z czujników zainstalowanych w urządzeniach, zintegrowana z Microsoft Azure IoT Hub, jest teraz jeszcze bardziej nowoczesna i elastyczna dzięki wykorzystaniu otwartych protokołów danych oraz RESTful API;

 • Epicor DocStar ECM – narzędzie do tworzenia wirtualnych przepływów dokumentów, w pełni zintegrowane z Epicor ERP, umożliwiające zautomatyzowane wprowadzanie, walidację i akceptację faktur zakupu oraz zamówień sprzedaży według wskazanej ścieżki; w najnowszej wersji rozszerzone o język hiszpański, DocStar ECM Forms 2.0, DocStar ECM ValiDate oraz eSignature;

 • Epicor Functions – nowe narzędzie umożliwiające tworzenie własnych, unikalnych metod ERP, które dodawane są do biblioteki i mogą być następnie używane w wielu dyrektywach BPM oraz wywoływane zarówno przez źródła wewnętrzne (np. wyszukanie numeru telefonu) jak i zewnętrzne (np. w celu dodania załącznika do kartoteki artykułu);

 • Electronic Compliance Engine – dodano narzędzia ułatwiające tworzenie dynamicznych raportów, takie jak parametry BAQ kopiowane do definicji raportu i dynamiczne opcje daty;

 • Epicor CSF – rozszerzenie funkcjonalności specyficznych dla krajów takich jak Argentyna, Chiny, Kolumbia, Finlandia, Francja, Niemcy, Indie, Malezja, Meksyk, Portugalia, Rosja, Szwecja, ZEA oraz Wielka Brytania;

 • CRE Support for Level 3 Compliance - optymalizacja sprawdzania poprawności płatności kartą kredytową z dokładnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa transakcji;

 • Epicor Data Analytics – rozszerzone możliwości kastomizacji zestawień dla instalacji chmurowych;

 • Epicor Cloud – łatwiejszy dostęp do systemu w przypadku instalacji chmurowych oraz rozbudowa sieci o nowe centrale danych Microsoft Azure w Kanadzie i Australii;

 • Epicor Learning Center (ELC) – internetowa platforma edukacyjna, oferująca zróżnicowane materiały takie jak przegląd nowości w danej wersji, krótkie szkolenie video z wybranego tematu, szczegółowy kurs z wybranego modułu (praca własna i/lub wirtualne warsztaty w małych grupach); kursy video Knowledge on Demand (KOD) są od teraz dostępne bezpośrednio z pomocy systemowej

Już dziś skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o najnowszej wersji Epicor ERP 10.2.500

Epicor 10.2.500 już dostępny!