Dotacje unijne

Finansowanie wdrożenia systemu ERP z funduszy unijnych

Wdrożenie rozwiązania informatycznego to nie tylko wysiłek organizacyjny, ale przedsięwzięcie wymagające nakładów finansowych. Zakup licencji i wdrożenie systemu  to ogromna inwestycja – jeden ze sposobów na wprowadzenie innowacji do firmy i obniżenia kosztów prowadzonej działalności, co  w efekcie powoduje wzrost konkurencyjności oraz zysków przedsiębiorstwa. Dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw sfinansowanie wdrożenia systemu ERP w całości ze środków własnych jest dużym obciążeniem, ale z pomocą przychodzą fundusze europejskie.

W ramach perspektywy na lata 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld Euro, z czego na rozwój przedsiębiorstw zostanie przeznaczonych 20 mld Euro. Małe i średnie firmy mogą skorzystać z dotacji przewidzianych w Programach Regionalnych poszczególnych województw, ale też z Programu Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

 Największe szanse na dotacje mają inwestycje w projekty badawcze i wdrażanie innowacji. Dofinansowanie można też uzyskać na przygotowanie portali e-usługowych, rozwijanie handlu elektronicznego, czy rozwiązania B2B (business-to-business) łączące systemy firmy z systemami partnerów. Środki unijne można przeznaczyć też na wprowadzenie elektronicznych systemów w ramach działalności, np. dotyczących zarządzania firmą czy budowania relacji z klientami.

Więcej informacji na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Firma Todis Consulting rozpoczęła współpracę z biurem doradzającym w zakresie efektywnego wykorzystania środków z programów i funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wspieramy  przedsiębiorstwa planujące rozwój oraz inwestujące w budowę infrastruktury informatycznej. Doradzamy i pomagamy w wyborze odpowiedniego programu, gwarantujemy najlepszą możliwą formę wsparcia.

Jeśli chcą Państwo sfinansować wdrożenie systemu ERP z funduszy unijnych zapraszamy do kontaktu z nami.

Dotacje unijne