Blog

02 Marca 2021

Dlaczego Przemysł 4.0?

„Przemysł 4.0” i „transformacja cyfrowa” są uznawane za synonimy - oznaczają fundamentalne zmiany, z którymi biznes produkcyjny musi się zmierzyć.

Oprócz wielu możliwości, które daje przedsiębiorcom transformacja, istnieją trzy istotne wyzwania dla technologii Przemysłu 4.0:

• Szeroko rozumiana integracja
• Big data
• Nowe źródła ryzyka

Inwestycja w odpowiednie rozwiązanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) może pomóc producentom w rozwiązaniu wszystkich tych trzech problemów.

Sprawdź jak i dlaczego: One Smart Way to Tackle Three Industry 4.0 Challenges

Dlaczego Przemysł 4.0?