Aktualności

12 Września 2013

Trendy i wyzwania branży inżynierskiej w 2013 roku

Firma Deltek, producent oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla firm profesjonalnych, od lat jest zaangażowana w rozwój tego sektora na świecie. W lutym i marcu bieżącego roku we współpracy z Ipsos Synovate przeprowadziła serię wywiadów z managerami wysokiego szczebla z firm inżynierskich  z Belgii, Danii, Niemiec, Norwegii, Szwecji oraz Holandii na temat planów, wyzwań i kondycji firm, którymi zarządzają. Podsumowanie tych rozmów zostało zebrane w formie raportu, który mamy przyjemność Państwu zaprezentować.

W porównaniu do ostatniego badania, firmy patrzą w przyszłość bardziej optymistycznie, tym razem aż 66% respondentów spodziewa się wzrostu przychodów firmy (ogólnie, oczekiwany wzrost wynosi 4%, a największego spodziewają się Duńczycy - 8%). Głównym kierunkiem inwestycji firm inżynierskich jest niezmiennie technologia: aż 30% firm zamierza w najbliższym czasie zakupić lub rozbudować systemy CAD, 28% systemy obiegu dokumentów, a 26% zastanawia się nad zastosowaniem narzędzi mobilnych.  Najważniejsze wyzwania firm koncentrują się wokół czterech obszarów biznesu: rentowności projektów, dostarczania klientom usług jak najwyższej jakości, zdobywania nowych zleceń oraz poprawy wykorzystania zasobów pracowniczych. W pytaniu o bolączki firm najczęściej pojawiające się odpowiedzi dotyczyły kłopotów w zatrudnieniu wykwalifikowanych pracowników, wzmożonej konkurencji cenowej, a także w związku z płynnością finansową firmy – problemów z terminowym uiszczaniem płatności przez klientów, opóźnień w fakturowaniu, nieregularnym rejestrowaniu czasu pracy przez pracowników.

 
      W dzisiejszej sytuacji rynkowej, firmy koncentrują się na dostarczaniu klientom wartościowych usług po jak najniższej cenie. Ten cel wymusza konieczność  optymalizacji wydajności pracy, podniesienia rentowności projektów, maksymalnego wykorzystania dostępnych zasobów. Nowoczesne firmy inżynierskie zdają sobie sprawę, że osiągnięcie takich wymagań jest możliwe tylko dzięki rozwojowi technologii.