Maconomy

JPK

Czy Twój system informatycznych jest już wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą tworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)?

Todis Consulting przygotował dla swoich Klientów nowy moduł JPK, który zawiera pełną funkcjonalność umożliwiającą przekazywanie danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej oraz przekazywanie co miesiąc informacji o prowadzonej ewidencji VAT na serwer Ministerstwa Finansów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Moduł JPK oferowany przez firmę Todis jest rozwiązaniem w pełni zintegrowanym z systemem Maconomy

Z dniem 1 lipca 2016 duże przedsiębiorstwa zostały zobowiązane, aby udostępniać Urzędowi Skarbowemu szczegółowe dane finansowo-księgowe oraz handlowe w formie elektronicznej. Są to podmioty, które zatrudniają powyżej 250 osób albo zatrudniają poniżej 250 osób oraz spełniły warunek przekroczenia obrotu (50 mln euro) i sumy bilansowej (43 mln euro) łącznie. Mniejsze firmy nie powinny jednak zwlekać z rozpoczęciem prac dostosowawczych mających na celu przygotowanie się do prawidłowego i kompletnego przygotowania danych na potrzeby raportowania plików JPK, bo obowiązek przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT jest wymagany od 1 stycznia 2017 dla małych i średnich firm oraz od 1 stycznia 2018 dla mikroprzedsiębiorstw

Przekazywanie danych w formacie JPK dotyczy szerokiego spektrum informacji. Informacje dotyczące VAT muszą być przekazywane co miesiąc a pozostałe (księgi rachunkowe, faktury VAT, transakcje magazynowe i wyciągi bankowe) na żądanie . Organy kontroli posiadają uprawnienia, aby otrzymać od firmy, w toku procedury kontroli wymienione powyżej dane za wskazany okres, zapisane w formie elektronicznej w postaci plików o określonym formacie strukturalnym. Za nieudostępnienie danych grozi odpowiedzialność karno-skarbowa nawet do 17 milionów złotych.

Udostępnianie danych w postaci JPK wiąże się z koniecznością wyposażenia informatycznych systemów księgowych w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK. Wymagane przez organy podatkowe dane w formie elektronicznej mają być przygotowywane w postaci plików XML przez wszystkie systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem, od modułów magazynowych przez zarządzanie sprzedażą do modułu finansowo – księgowego, warto więc sprawdzić czy właściwie ze sobą współpracują szczególnie jeżeli pochodzą od różnych dostawców.

Nie czekaj do ostatniej chwili i już dziś przygotuj się na e-kontrolę!

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udostępnieniem materiałów jest Todis Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej Todis Consulting) z siedzibą w Warszawie, ul. Kaniowska 100, zarejestrowana pod numerem KRS0000491763. Informacje na temat praw przysługujących użytkownikom określone zostały w Polityce Prywatności.
* Pole obowiązkowe