Maconomy

People Planner

System Maconomy może być dostarczony wraz z modułem planowania zasobów ludzkich w formie graficznej zwanym People Planner.

Rozszerza on jego możliwości zarządzania projektami o planowanie zasobów ludzkich i rzeczowych w czasie na rzecz projektów oraz potencjalnych nowych klientów i kontraktów.


Korzyści płynące z instalacji People Planera to m. in.:

  • szybki sposób przydziału pracowników do odpowiednich projektów,
  • wgląd Project Managerów na obciążenia czasu pracy danego pracownika,
  • racjonalne planowanie zasobami ludzkimi,
  • graficzne rezerwowanie czasu pracy pracownika na przyszłe projekty,
  • podgląd w formie kalendarza,
  • możliwość integracji z klientami pocztowymi,
  • podgląd rezerwacji czasu pracy pracowników z wykorzystaniem narzędzi webowych
Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik
* Pole obowiązkowe