Maconomy

Zarządzanie finansami

Chcąc poznać „stan zdrowia” własnej firmy należy przyglądać się danym finansowym i kluczowym wskaźnikom efektywności.

Znaczącą kwestią dla poprawności diagnozy, jest sposób pozyskania niezbędnych informacji, a także ich jakość. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie finansami muszą być przekonane, że dane finansowe odpowiadają rzeczywistości i są na tyle aktualne, aby na ich podstawie podejmować prawidłowe decyzje. Sytuacja zmienia się przecież czasem bardzo szybko i radykalnie. Przy wsparciu ze strony odpowiednich narzędzi zostaniemy na bieżąco poinformowani na przykład, że przed chwilą zmienił się zakres dużego, ważnego projektu prowadzonego przez inny oddział.

W systemie Maconomy wszystkie moduły odpowiedzialne za zarządzanie finansami są w pełni zintegrowane z rozbudowanym modułem wyceny zadań projektowych. Oznacza to, że wszystkie wprowadzane w nim dane są dostępne w innych modułach w czasie rzeczywistym.

System zarządzania finansami zawiera pełen zestaw modułów finansowych, takich jak:

  • Księga główna
  • Należności
  • Zobowiązania
  • Moduł budżetowy
  • Środki trwałe

Dzięki optymalizacji procesu fakturowania i możliwości fakturowania zdarzeń zaraz po ich wystąpieniu, znacznie poprawiają się przepływy finansowe. Maconomy obsługuje rozliczanie produkcji w toku, transakcje w ramach grupy kapitałowej (intercompany), możliwe jest również wykonywanie raportów w wielu walutach. Szybko i łatwo wykonuje się zamknięcie miesiąca.

Dzięki Maconomy zarządzanie finansami staje się dużo prostsze i przyjemniejsze. System zapewnia szybkie tworzenie raportów finansowych na bazie danych rzeczywistych. Każdy z pracowników ma dostęp do tych samych informacji, w zależności od potrzeb i uprawnień. Pozwala to na podejmowanie decyzji w oparciu o najbardziej aktualne dane.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udostępnieniem materiałów jest Todis Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej Todis Consulting) z siedzibą w Warszawie, ul. Kaniowska 100, zarejestrowana pod numerem KRS0000491763. Informacje na temat praw przysługujących użytkownikom określone zostały w Polityce Prywatności.
* Pole obowiązkowe