iScala

Elektroniczna wymiana danych (EDI)

Aplikacja XML Manager jako dodatek do systemu iScala firmy Epicor, pozwala na wymianę danych, będących odpowiednikami dokumentów handlowych z systemami kontrahentów.

Rozwiązanie umożliwia między innymi:

  • elektroniczne przesyłanie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów,
  • elektroniczne przesyłanie dokumentów wz,
  • przesyłanie zamówień zakupu do dostawców,
  • import zamówień sprzedaży składanych przez kontrahentów do systemu Scala,
  • weryfikację poprawności otrzymanych danych,
  • wymianę informacji w formacie XML.

Aplikacja może mieć postać samodzielnie działającego agenta, który pracując w tle importuje lub eksportuje określone dokumenty. Może również posiadać obsługiwany przez użytkownika interfejs, który pozwala między innymi na:

  • decydowanie o tym jakie dokumenty będą importowane lub eksportowane,
  • uzupełnienie informacji (przykładowo, w przypadku pojawienia się niekompletnych zamówień operator ma możliwość uzupełnienia potrzebnych danych,)
  • wybór magazynu, z jakiego będą realizowane zamówienia, licznika itp.
Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik
* Pole obowiązkowe