Epicor ERP

Informacje podstawowe

Epicor ERP – rozwiązanie wspierające przedsiębiorstwa nowej generacji.

Epicor ERP to zintegrowany system informatyczny przeznaczony do zarządzania firmami produkcyjnymi oraz dystrybucyjnymi, wyróżniający się ścisłym ukierunkowaniem na planowanie i zarzadzanie wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa, zarówno wewnątrz jego siedzib i zakładów, jak i poza nimi. System Epicor jest ścisłe zintegrowanym rozwiązaniem umożliwiającym identyfikacje i planowanie zasobów, które są niezbędne w procesie produkcji czy dystrybucji. Wspólna baza danych daje możliwość dostępu do właściwych informacji z właściwego źródła we właściwym czasie, co pozwala użytkownikom na całej długości łańcucha dostaw podejmować odpowiednie, oparte na danych decyzje. Najlepsza w branży technologia umożliwia firmom różnej wielkości i ich partnerom handlowym czerpanie korzyści ze współpracy w czasie rzeczywistym w oparciu o system Epicor ERP.

System Epicor ERP podąża za nowoczesnymi trendami współpracując z urządzeniami mobilnymi, ułatwiając wymianę danych zarówno z partnerami handlowymi jak i wewnątrz organizacji. Oprogramowanie to jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość biznesową i rozwój nowych technologii. Poprzez jego wdrożenie firmy znacząco mogą podnieść swoją konkurencyjność, zwiększyć zakres działania czy też wspomagać ekspansje geograficzną.

Rozwiązania ERP Epicor obejmuje następujące obszary:

 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie produkcją
 • Planowanie i harmonogramowanie
 • Zarządzanie danymi produktów
 • Zarządzanie usługami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa
 • Globalne zarządzanie firmą
 • Zarządzanie ryzykiem i zgodność z przepisami
 • Architektura biznesowa Epicor ICE

Epicor Software Corporation jest jednym z największych na świecie producentów zintegrowanych systemów ERP dla przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych, handlowych i usługowych. Wspomaga także zarządzanie w firmach zajmujących się logistyką oraz usługami hotelarskimi. Z rozwiązań Epicor Software korzysta obecnie ponad 20 000 firm w 150 krajach na całym świecie. System Epicor ERP dostępny jest w 35 językach.

Todis Consulting posiada autoryzację na dystrybucję oraz wdrażanie systemu Epicor ERP w Polsce.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udostępnieniem materiałów jest Todis Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej Todis Consulting) z siedzibą w Warszawie, ul. Kaniowska 100, zarejestrowana pod numerem KRS0000491763. Informacje na temat praw przysługujących użytkownikom określone zostały w Polityce Prywatności.
* Pole obowiązkowe