Aktualności

28 Września 2012

Key Success Factors

Wraz z naszym zagranicznym partnerem - firmą Deltek, opracowaliśmy broszurę dotyczącą czynników, które w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu przez firmy profesjonalne. Okazało się, że odpowiedni system informatyczny ułatwia implementację dobrych praktyk, przyczyniając się do wkroczenia na ścieżkę długoflowego rozwoju.