Aktualności

10 Października 2012

Raport Professional Services Monitor 2012

GŁÓWNE WNIOSKI Z BADANIA PSM 2012

1. Spada rentowność i poziom kontroli projektów wśród firm z sektora usług profesjonalnych.Menedżerowie dostrzegają szansę poprawy swojej sytuacji przez zwiększenie kontroli rentowności projektów i finansów. Mają jednak trudności z wcieleniem zamiarów w życie.
2. Polskie firmy z sektora usług profesjonalnych mają problem z dostępem do informacji o bieżących działaniach.
3. Paradoks polskiego rynku: część firm z sektora usług profesjonalnych nie potrafi profesjonalnie zarządzać swoimi kluczowymi zasobami.
4. Firmy nie są w stanie przełamać bariery finansowej związanej z wdrożeniem rozwiązania informatycznego zwiększającego efektywność zarządzania zasobami.