Aktualności

10 Października 2012

Raport z badania PSM 2012

GŁÓWNE WNIOSKI Z BADAŃ PSM 2012

1. Spada rentowność i poziom kontroli projektów wśród firm z sektora usług profesjonalnych.Menedżerowie dostrzegają szansę poprawy swojej sytuacji przez zwiększenie kontroli rentowności projektów i finansów. Mają jednak trudności z wcieleniem zamiarów w życie.
 
2. Polskie firmy z sektora usług profesjonalnych mają problem z dostępem do informacji o bieżących działaniach.
 
3. Paradoks polskiego rynku: część firm z sektora usług profesjonalnych nie potrafi profesjonalnie zarządzać swoimi kluczowymi zasobami.
 
4. Firmy nie są w stanie przełamać bariery finansowej związanej z wdrożeniem rozwiązania informatycznego zwiększającego efektywność zarządzania zasobami.


Tworząc raport Professional Services Monitor koncentrowaliśmy się nie tylko na prezentacji faktycznego stanu organizacji z sektora usług profesjonalnych. Chcieliśmy uchwycić te elementy, które przesądzają o sukcesach i porażkach przedsiębiorstw. Mamy nadzieję, że dokument stanie się dla Państwa inspiracją do pełnego przeglądu stanu własnej firmy i dostarczy argumentów dla podjęcia faktycznych zmian w celu usprawnienia procesów wewnętrznych.