Aktualności

04 Marca 2009

Akredytacja PARP

Firma Todis Consulting Group otrzymała akredytację do świadczenia usług doradczych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.1. "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo".